filmbaz
@filmbaz000


سینما ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد..... نقد نمی کنم فقط توصیه هایی از یه عشق آتیشی فیلم... پ.ن:یه فیلم باز هر فیلمی رو نمی بینه!!

Images by filmbaz (@filmbaz000)